بیوگرافی

دکتر حسین صباغ

:اطلاعات شخصی

دکتر حسین صباغ

دکترای کایروپراکتیک

شماره نظام پزشکی ایران ک – 1

:سابقه طبابت

مطب خصوصی ؛ 1990 – تا کنون

آدرس کنونی: خیابان پاسداران 219، ساختمان سیمرغ شماره 3، تهران – ایران 1664665354

تلفن: 22582776 21 098

:آدرس ایمیل

[email protected]t

                  [email protected]

                 [email protected]

:تحصیلات

دیپلم دبیرستان –

دبیرستان مدیسون، سن دیگو، کالیفرنیا – 1982

مدرک اسوسیت ارت –

کالج سن دیه گو میسا، سن دیگو، کالیفرنیا – 1985

پیش نیازهای کالج کایروپراکتیک

دانشگاه ایالتی کالیفرنیا، فولرتون، کالیفرنیا – 1986

دکترای کایروپراکتیک

کالج کایروپراکتیک لایف – وست، سان لورنزو، کالیفرنیا – مارس 1990

امتحانات بورد ملی کایروپراکتیک – امریکا

قسمتهای 1 – 3، گواهینامه # 40610 – 1989

امتحانات بورد ایالتی کایروپراکتیک – کالیفرنیا

 پروانه طبابت # 20773؛ جولای – 1990

دارای گواهینامه پست دکترا در مطالعات اعصاب بالینی کایروپراکتیک

دانشگاه پارکر، دالاس، تگزاس – 2011