بیوگرافی

دکتر حسین صباغ

:اطلاعات شخصی

دکتر حسین صباغ

دکترای کایروپراکتیک

شماره نظام پزشکی ایران ک – 1

:سابقه طبابت

مطب خصوصی ؛ 1990 – تا کنون

آدرس کنونی: خیابان پاسداران 219، ساختمان سیمرغ شماره 3، تهران – ایران 1664665354

تلفن: 22582776 21 098

:آدرس ایمیل

[email protected]t

                  [email protected]

                 [email protected]

:تحصیلات

دیپلم دبیرستان –

دبیرستان مدیسون، سن دیگو، کالیفرنیا – 1982

مدرک اسوسیت ارت –

کالج سن دیه گو میسا، سن دیگو، کالیفرنیا – 1985

پیش نیازهای کالج کایروپراکتیک

دانشگاه ایالتی کالیفرنیا، فولرتون، کالیفرنیا – 1986

دکترای کایروپراکتیک

کالج کایروپراکتیک لایف – وست، سان لورنزو، کالیفرنیا – مارس 1990

امتحانات بورد ملی کایروپراکتیک – امریکا

قسمتهای 1 – 3، گواهینامه # 40610 – 1989

امتحانات بورد ایالتی کایروپراکتیک – کالیفرنیا

 پروانه طبابت # 20773؛ جولای – 1990

دارای گواهینامه پست دکترا در مطالعات اعصاب بالینی کایروپراکتیک

دانشگاه پارکر، دالاس، تگزاس – 2011

:عضویت های حرفه ای

(IDCA) ریاست انجمن – 

انجمن پزشکان کایروپراکتیک ایران؛ 1994- 2004

(IMH-CAAE) عضو کمیسیون

کمیسیون بررسی و ارزیابی مدارک  تحصیلی خارج از کشور، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران؛ 1997 – تا کنون

(IRCA-CCCCP) مدیر مسئول  

کمیته نظارت بر برنامه آکادمیک صلاحیت بالینی کایروپراکتیک؛ 1997 – تا کنون

(IRCA-CCCCE) مدیر مسئول –

کمیته آزمون صلاحیت بالینی کایروپراکتیک؛ 1997 – تا کنون

(IRCA) عضو موسسین

انجمن علمی کایروپراکتیک ایران؛ 2004

(IRCA) ریاست انجمن

انجمن علمی کایروپراکتیک ایران؛ 2004 – 2016 و 2018 – تا کنون

(IRCA-SRC) مدیر مسئول –

کمیته علوم و تحقیقات انجمن علمی کایروپراکتیک ایران; 2004 – تا کنون

(IRCA-CEC) مدیر مسئول –

کمیته بازآموزی انجمن علمی کایروپراکتیک ایران; 2004 – تا کنون

(IMC) عضو هیئت مدیره –

هیئت مدیره سازمان نظام پزشکی تهران – ایران؛ 2005 – 2009

(IRCA) دبیر علمی –

انجمن علمی کایروپراکتیک ایران؛ 2013 – تا کنون

(IRCA-CCCPG) رئيس و موسس

کمیته نظارت بر دستورالعمل های پروتکل بالینی کایروپراکتیک؛ 2016 – تا کنون

:مسئولیت های اکادمیک

(IMH-CAAE) عضو کمیسیون؛ کمیسیون بررسی و ارزیابی مدارک تحصیلی خارج از کشور، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران –

مسئول ارزیابی تحصیلی و اعتبار مورد نیاز برای صدور مجوز ؛ 1997 – تا کنون

(IRCA-CCCCP) مدیر مسئول؛ کمیته نظارت بر برنامه آکادمیک صلاحیت بالینی کایروپراکتیک –

مسئول تعیین و نظارت بر برگزاری برنامه های آکادمیک صلاحیت بالینی؛ 1997 – تا کنون

(IRCA-CCCCE) مدیر مسئول؛ کمیته آزمون صلاحیت بالینی کایروپراکتیک

مسئول انجام امتحانات اجباری برای همه متقاضیان مجوز طبابت کایروپراکتیک در ایران؛ 1997 – تا کنون

(IRCA-SRC) مدیر مسئول؛ کمیته علوم و تحقیقات انجمن علمی کایروپراکتیک ایران –

مسئول اجرای برنامه های تحقیقاتی، پژوهشی، آکادمیک بالینی و تصمیم گیری در خصوص چالشهای علمی؛ 2004 – تا کنون

(IRCA-SRC) مدیر مسئول؛ کمیته بازآموزی انجمن علمی کایروپراکتیک ایران

مسئول اجرای برنامه های بازآموزی دانشگاهی شامل کنفرانس ها، سمینارها و سمپوزیوم ها با اعتبار آموزش مداوم؛ 2004 – تا کنون

(IRCA-SS) دبیر علمی؛ انجمن علمی کایروپراکتیک ایران –

به رسمیت شناخته شده توسط دفتر آموزش مداوم – وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران

مسئول نظارت بر برنامه های بازآموزی دانشگاهی و صدور اعتبارات مورد نیاز آموزش مداوم؛ 2013 – تا کنون

(IRCA-CCCPG) ریاست؛ کمیته نظارت بر دستورالعمل های پروتکل بالینی کایروپراکتیک –

انجام مشاهدات بالینی، تحقیقات و ارتباطات بین رشته ای، با هدف بهبود استاندارد های درمان کایروپراکتیک؛ 2016 – تا کنون

(IRCA) ریاست انجمن؛ انجمن علمی کایروپراکتیک ایران

مسئول اجرای برنامه های دانشگاهی و سیاست های کلی انجمن؛ 2004 – 2016 ، 2018 – تا کنون

:تمرکز بالینی

پروتکل درمانی که به طور خاص برای دیسکوپاتی ستون فقرات با درد رادیکولار طراحی شده است؛ –

مقایسه قبل و بعد از درمان و گزارش نتاایج درمان، شامل ارزیابی های عصبی و تغییرات ساختاری که در مطالعات سری تصویربرداری پیشرفته تجسم یافته است

پروتکل درمانی مخصوص اسکولیوز ساختاری ستون فقرات و هایپر کیفوز که به منظور مطالعه نتاایج درمان طراحی شده است؛

مقایسه مطالعات بالینی و تصویربرداری های ساده و پیشرفته قبل از درمان و پس از درمان، و گزارش تکمیلی نتایج آن

;(DPPP-SAA) پروتکل موقعیت یاب پویا – برنامه هوشمند حسی

یک پروتکل درمانی که به طور خاص برای درمان و مدیریت دیسکوپاتی ستون فقرات و ناهنجاری های ساختاری طراحی شده است، با استفاده از اطلاعات حسی حرکتی و موقعیت یاب پویا

;S1-Active Locus Monitoring Instrument (S1-ALMI) ارزیابی بالینی ابزار

سخت افزار کسب اطلاعات حسی موقعیت یاب پویا با استفاده از یک راه حل نرم افزاری تخصصی، اطلاعات دقیق پروتکل درمان را ضبط و ارائه می دهد

:ایجاد و توسعه پروتکل های درمانی

; (DPPP-SAA) پروتکل موقعیت یاب پویا – برنامه هوشمند حسی –

یک پروتکل درمانی که توسط دکتر حسین صباغ اختراع و اجرا شده است. این پروتکل ابتکاری مبتنی بر جمع آوری اطلاعات موقعیتی پویا با کمک سیستم هوشمند و استفاده از آن برای اعمال یک برنامه درمانی فردی به منظور درمان و مدیریت دیسکو پاتی های ستون فقرات و ناهنجاری های ساختاری آن است

;موارد استفاده بالینی –

اختلالات متقاطع ستون فقرات – دیسکوپاتی های ستون فقرات، اسکولیوز ستون فقرات و هایپر کیفوز

:ثبت اختراعات

;S1-Active Locus Monitoring Instrument (S1-ALMI) & (DPPP-SAA) –

سخت افزار و نرم افزار مرتبط که به منظور جمع آوری اطلاعات حسی موقعیت یابی پویا و اجرای بهینه پروتکل درمان هوشمند حسی مورد استفاده قرار میگیرند

ثبت نام: ir 92/A-001146 وضعیت بین المللی: G05B ؛ G06C صادر شده: 04 فوریه 2017

:پروژه های شخصی

(ADM-ROI) کوهنوردی و ارائه معاینات رایگان ستون فقرات

کوهنوردی ای دی یک باشگاه کوهنوردی خصوصی است که من در سال 2006 تاسیس کردم. بعداً در سال 2008 و پس از چندین سفر کوهنوردی به مناطق دورتر کشورم، این فرصت را داشتم که با برخی از افراد مهمان دوست و خونگرم ساکن در این مناطق ملاقات کنم و درک بهتری از شیوه زندگی آنها به دست آورم. این تجربه به من انگیزه داد تا این ابتکار را ایجاد کنم. این یک برنامه ویژه است که برای غربالگری رایگان ستون فقرات، به ویژه برای کودکان و نوجوانان ساکن در مناطق روستایی که ممکن است دسترسی محدودی به مراقبتهای ستون فقرات داشته باشند، انجام می شود

(©H.Sabbagh) عکاسی طبیعت

عکاسی از طبیعت سالهاست که علاقه شخصی من بوده است. این فرصت را برای من فراهم کرده است تا زیبایی و تنوع باورنکردنی طبیعت بکر را از کوه ها تا بیابان ها و حیات وحش شگفت انگیز آنها را به نمایش بگذارم. من همچنین عکاسی را به عنوان ابزاری موثر درافزایش آگاهی از محیط شکننده طبیعت پیرامون و همچنین تأکید بیشتر بر اهمیت تصمیم گیری مسئولانه در مورد انواع چالش های اکولوژیکی که امروز با آن روبرو هستیم، میدانم

:سرگرمی های مورد علاقه

دوچرخه سواري –

کوهنوردی –

عکاسی طبیعت –

پرواز تفریحی –

:علاقه خاص

حفاظت از طبیعت و محافظت از زیستگاههای حیات وحش –