تعیین وقت قبلی

در صورتی که پرونده قبلی ندارید روی دکمه زیر کلیک کنید و در صفحه جدیدی که باز میشوند اطلاعات خود را واردکنید. توجه: در حال حاضر پذیرش بیماران جدید تنها به صورت بسیار محدود مقدور می‌باشد، لذا توصیه  می‌شود بیماران با مشکلات پزشکی حاد و به منظور نوبت دهی سریعتر، به سایر همکاران مراجعه فرمایند

    در صورتی که قبلا پرونده داشته اید فرم زیر را پر کنید

توجه: اگر بیش از سه ماه از مراجعه قبلی گذشته و یا مشکل کنونی جدید می باشد، حتی در صورت داشتن پرونده قبلی، فرم پرونده بیمار را مجددا تکمیل فرمائید